Σε συνέχεια της έγκρισης των οριστικών πινάκων εγκεκριμένων & προσωρινών πινάκων απορριπτέων αιτήσεων του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021», στις 16/11/2022 εκδόθηκε η επίσημη απόφαση υπαγωγής για τους πρώτους ωφελούμενους.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή υπάγονται 5.737 Ωφελούμενοι, με επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων ύψους 97.337.615,80€ και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους 106.993.055,89€.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ.