Το πρόγραμμα
αναλυτικά

Εξοικονομώ 2023
40-75%

Επιδότηση εργασιών

22.500€

Aνά επιλέξιμη κατοικία

Υποβολή 1 αίτησης

Ανά ΑΦΜ ωφελούμενου

Το Πρόγραμμα με μια ματιά

ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μέσω του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2023» μπορούν να επιδοτηθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών σε ποσοστό 40-75% με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων 22.500€ ανά επιλέξιμη κατοικία (διαμέρισμα / μονοκατοικία)

Το υπόλοιπο ποσό (πέραν των παραπάνω) καλύπτεται από τον ωφελούμενο με:

 • ίδια κεφάλαια
 • επιδοτούμενο δάνειο
 • συνδυασμό των παραπάνω
Ωφελούμενοι Προγράμματος

Φυσικά πρόσωπα με:

 • Εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία
 • Χωρίς περιορισμό εισοδήματος

Στο ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό «εισόδημα» προσμετρούνται το Συνολικό Δηλωθέν εισόδημα, τα Απαλλασσόμενα και Αυτοτελή Φορολογούμενα εισοδήματα καθώς και η προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος (βάσει της Πράξης Προσδιορισμού φόρου της εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογικού έτους 2021).

Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας (1) αίτησης

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κατοικιών

Μια κατοικία προκειμένου να μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία (βάσει Ε1 αυτού που τη χρησιμοποιεί).
 • Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ΄.
Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Επιλέξιμες παρεμβάσεις αποτελούν οι ακόλουθες:

Αντικατάσταση κουφωμάτων

 • Ανοιγόμενα, συρόμενα και πτυσσόμενα συστήματα αλουμινίου για πόρτες και παράθυρα) – επιδότηση ανά τ.μ.
 • Εξώφυλλα (ρολά ή/και παντζούρια αλουμινίου – επιδότηση ανά τ.μ.
 • Σίτες – όχι επιδότηση ανά τ.μ. (συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του κουφώματος ως πρόσθετη εργασία)

Σκίαση

 • Συστήματα πέργκολας αλουμινίου – επιδότηση ανά τ.μ.
 • Συστήματα σκιαδίων – επιδότηση ανά τ.μ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Άλλες παρεμβάσεις
 • Αερισμός
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης (συμπεριλαμβάνεται η ενδοδαπέδια θέρμανση, αλλά όχι καυστήρας πετρελαίου και ενεργειακό τζάκι)
 • Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ (π.χ. ηλιακός θερμοσίφωνας)
 • Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης (smart home)
Επιλεξιμότητα λοιπών δαπανών

Καλύπτονται από το Πρόγραμμα κατά 100% οι εξής δαπάνες:

 • Α’ & Β’ Ενεργειακή Επιθεώρηση
 • Σύμβουλος έργου
 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας (εφόσον απαιτηθεί)
 • Τυχόν μελέτες/εγκρίσεις/άδειες (εφόσον απαιτηθούν)
Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών
Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών:από 01/02/2020 -> Η δαπάνη καλύπτεται από το Πρόγραμμα
Δεκτά ΠΕΑ, που έχουν εκδοθεί μετά την 27.11.2017 και προ
τις 01/02/2020, καθώς και μελέτες και Εγκρίσεις Εργασιών
Δόμησης Μικρής Κλίμακας που έχουν εκδοθεί προ τις
01/02/2020
-> Η δαπάνη ΔΕΝ καλύπτεται από το Πρόγραμμα
Ποσοστά επιχορήγησης
Ατομικό εισόδημα(€) Οικογενειακό εισόδημα(€) Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο / Ενοικίαση (ΝΕΟ)
1 ≤5.000 ≤10.000 75% 65%
2 >5.000-10.000 >10.000-20.000 70% 60%
3 >10.000-20.000 >20.000-30.000 55% 45%
4 >20.000-30.000 >30.000-40.000 45% 40%
5 >30.000 >40.000 40% 40%
Χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων

Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων με έναρξη στις 12.06.2023 έως και 15.11.2023*

*Σύμφωνα με απόφαση παράτασης υποβολής αιτήσεων εδώ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • Οικοδομική άδεια / έγγραφο τακτοποίησης αυθαιρέτου / πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο
 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας (μετά την υποβολή της αίτησης και μόνο στις περιπτώσεις όπου απαιτηθεί)
 • Αντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
 • Φωτογραφίες υφιστάμενης κατάστασης τμημάτων κτιρίου όπου θα γίνουν παρεμβάσεις
 • Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας)
 • Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας (για πολύτεκνους)
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) εκδοθέν μετά την 27.11.2017 (όχι επιλέξιμη δαπάνη) ή από 01/02/2020 (επιλέξιμη δαπάνη) & Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
Στάδια ένταξης στο Πρόγραμμα
 1. Έκδοση Α΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) από Α΄ Ενεργειακό Επιθεωρητή
 2. Υποβολή αίτησης (στοιχεία ακινήτου, Α΄ ΠΕΑ, παρεμβάσεις, δικαιολογητικά) από τον ωφελούμενο ή το Σύμβουλο Έργου στη σελίδα του Προγράμματος: https://exoikonomo2023.gov.gr, λήψη αριθμού πρωτοκόλλου & αυτόματος υπολογισμός συνολικής βαθμολογίας αίτησης βάσει κριτηρίων αξιολόγησης
 3. Αρχικά αποτελέσματα -> Καταρχήν επιλέξιμες/επιλαχούσες αιτήσεις ανά Περιφέρεια με φθίνουσα βαθμολογία & Υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) εντός 75 ημερών για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις
 4. Προσωρινά αποτελέσματα -> Επιλέξιμοι/επιλαχόντες/απορριπτέοι ανά Περιφέρεια με φθίνουσα βαθμολογία και δυνατότητα ένστασης εντός 10 ημερών (για ένσταση: υποχρεωτική υποβολή ΗΤΚ)
 5. Οριστικά αποτελέσματα -> Εγκεκριμένοι/Επιλαχόντες/Απορριπτέοι ανά Περιφέρεια με φθίνουσα βαθμολογία & Απόφαση υπαγωγής
 6. Υλοποίηση εργασιών
 7. Έκδοση Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) από Β΄ Ενεργειακό Επιθεωρητή κατόπιν κλήρωσης (διαφορετικός Επιθεωρητής από τον Α΄)
 8. Δήλωση πιστοποίησης
 9. Έλεγχος δικαιολογητικών/παραστατικών δαπανών
Ενεργειακός στόχος

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικία ή διαμέρισμα) είναι υποχρεωτική η αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ (και υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον Β’ κατηγορία όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση), ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Κριτήρια αξιολόγησης για κατάταξη αιτήσεων
Α/Α Κριτήριο Βαρύτητα συντελεστών
Κ1 Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας* 50%
Κ2 Εισόδημα (€/μέλος οικογένειας) 14%
Κ3 Βαθμοημέρες 7%
Κ4 Ενεργειακή κλάση βάσει Α’ ΠΕΑ 5%
Κ5 Παλαιότητα κατασκευής 3%
Κ6 Μονογονεϊκή οικογένεια 7%
Κ7 ΑμεΑ** 7%
Κ8 Πολύτεκνοι*** 7%
Σύνολο 100%

* Το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας προκύπτει από το πηλίκο του προτεινομένου κόστους παρεμβάσεων δια την εκτιμωμένη εξοικονόμηση ενέργειας βάσει Α’ ΠΕΑ επί την ωφέλιμη επιφάνεια.

** Ως Α.Μ.Ε.Α. λαμβάνονται υπ’ όψιν ο αιτών, ή ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα (τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας βάσει ΚΕΠΑ ή κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της).

*** Βάσει βεβαίωσης σε ισχύ της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) με ηλεκτρονική υπογραφή.

Τρόποι Χρηματοδότησης & προκαταβολές
Κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής Επιχορήγηση
(εκταμίευση μετά την Απόφαση Υπαγωγής)
1. Ίδια κεφάλαια Προκαταβολή του συνόλου της ιδιωτικής συμμετοχής (με ίδια κεφάλαια) Προκαταβολή επιχορήγησης: 70% της επιχορήγησης
2. Επιδοτούμενο δάνειο επιτοκίου 6,5% & διάρκειας αποπληρωμής 4-6 έτη Προκαταβολή ιδιωτικής συμμετοχής (με δάνειο): 70% του δανείου Προκαταβολή επιχορήγησης: 70% της επιχορήγησης
3. Συνδυασμός Ιδίων κεφαλαίων & επιδοτούμενου δανείου Όταν η τράπεζα χορηγήσει στον ωφελούμενο μικρότερο δάνειο από αυτό που χρειάζεται ή όταν ο ωφελούμενος αιτηθεί μικρότερο δάνειο από αυτό που δικαιούται

Σημαντικό: Πρώτα καταβάλλεται στους προμηθευτές η προκαταβολή (ίδια κεφάλαια/δάνειο) από τον ωφελούμενο και έπειτα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ωφελούμενος την προκαταβολή της επιχορήγησης (70%) που έχει εκταμιευθεί στο λογαριασμό του μετά την Απόφαση Υπαγωγής.

Προθεσμίες Προγράμματος
 • Συμβατικός χρόνος υλοποίησης έργου: 12 μήνες από την Απόφαση Υπαγωγής (δυνατότητα παράτασης 3 μήνες)
Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 • το γινόμενο του 1,10 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) βάσει Α ́ΠΕΑ
 • Το γινόμενο του 220 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (βάσει εντύπου Ε9)
 • τις 22.500 €.
Ανώτατα όρια δαπάνης για αντικατάσταση κουφωμάτων / τοποθέτηση σκίασης
(1) Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται κατηγορία U I.
(2) Συμπληρωματικές παρεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφωμάτων).

Χρήσιμες πληροφορίες

Βρες κατασκευαστή αλουμινίου Europa
Το πρόγραμμα βήμα - βήμα