Συχνές Ερωτήσεις

Εξοικονομώ 2023
Ποια είναι τα ανώτατα όρια δαπανών της αντικατάστασης κουφωμάτων και της τοποθέτησης σκίασης;

Τα ανώτατα όρια δαπανών της αντικατάστασης κουφωμάτων και της τοποθέτησης σκίασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) είναι:

Πίνακας 4.1.1. Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/m2 ή ανά μονάδα)
1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ Ι ΙΙ
Συντελεστής Θερμοπερατότητας U [W/(m2 . K)] 2 ≤ U ˂3,2 U <2,0
1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα- Παράθυρο 475 (383,06) 550 (443,55)
1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα 385 (310,48) 440 (354,84)
1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό ή Εξώφυλλο (1) (2) 175 (141,13)
1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (1) 45 (36,29)

Οι ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Εντός παρενθέσεως παρατίθενται οι καθαρές αξίες χωρίς ΦΠΑ. Εάν οι προμηθευτές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών θα μειώνονται κατά το αναλογούν ποσοστό (%) ΦΠΑ

Περιορισμοί:

(1) Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται κατηγορία U I.
(2) Συμπληρωματικές παρεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφωμάτων).

Ποιες είναι οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας (Uw) για κουφώματα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα;

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας (Uw) για κουφώματα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα ανά κλιματική ζώνη έχουν ως εξής:

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΣ Μεγιστο επιτρεπομενο Uw (W/mk)
Ζώνη Α Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού (Αττικής), Αρκαδίας (πεδινή) 3,20/td>
Ζώνη Β Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας 3,00
Ζώνη Γ/td> Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών (εκτός ΒΑ τμήματος), Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου 2,80
Ζώνη Δ Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Σερρών (ΒΑ τμήμα), Δράμας 2,60

Σε κάθε νομό, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων, εντάσσονται στην επόμενη ψυχρότερη κλιματική ζώνη από εκείνη στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ποια είναι τα κύρια σημεία του Προγράμματος σχετικά με την αντικατάσταση κουφωμάτων που πρέπει να λάβει υπόψιν του ο Κατασκευαστής;
 • Η αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων θα γίνει με θερμομονωτικά / θερμοδιακοπτόμενα (όταν πρόκειται για πλαίσια αλουμινίου) πλαίσια και με κατ’ ελάχιστο διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες (με επίστρωση χαμηλής εκπομπής), συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης, και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου. Άρα, πλέον απαγορεύεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με χρήση προφίλ αλουμινίου που δεν έχουν θερμοδιακοπή.
 • Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία, ενώ δεν είναι επιλέξιμη η πόρτα διαμερίσματος πολυκατοικίας.
 • Για τη μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, ανά επιφάνεια κουφώματος, δε λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη νυχτερινής μόνωσης, δηλαδή ρολού-εξώφυλλου ή επικαθήμενου κουτιού.
 • Στην περίπτωση που επιλέγεται επικαθήμενο σύστημα κουτί-ρολό, αυτό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά θερμοδιακοπτόμενο.
 • Η τοποθέτηση παντζουριού/ρολού είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο εάν συνοδεύεται από την αντικατάσταση κουφωμάτων.
 • Η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα με κατ’ ελάχιστο διπλό ενεργειακό υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) είναι επιλέξιμη μόνο όταν δεν μπορεί να αλλάξει όλο το κούφωμα (π.χ. διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτίρια).
 • Η αντικατάσταση σίτας συμπεριλαμβάνεται ως πρόσθετη αναγκαία εργασία για την ολοκλήρωση της αντικατάστασης κουφωμάτων (δεν επιδοτείται βάσει τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, αλλά δεν πρέπει να ξεπεραστεί το ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης βάσει του πίνακα με τις επιδοτήσεις αντικατάστασης κουφωμάτων).
 • Συνιστάται πριν την έναρξη της αντικατάστασης κουφωμάτων ο Κατασκευαστής να ζητήσει την Απόφαση Υπαγωγής και το Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων.
 • Συνιστάται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος ο Κατασκευαστής να είναι σε επαφή με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και το Σύμβουλο Έργου με σκοπό την ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου.
Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων; Τι ισχύει για τα κουφώματα αλουμινίου και τον υπολογισμό βαθμολογίας της αίτησης;

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων είναι τα ακόλουθα:

Α/Α Κριτήριο Βαρύτητα συντελεστών
Κ1 Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας* 50%
Κ2 Εισόδημα (€/μέλος οικογένειας) 14%
Κ3 Βαθμοημέρες 7%
Κ4 Ενεργειακή κλάση βάσει Α’ ΠΕΑ 5%
Κ5 Παλαιότητα κατασκευής 3%
Κ6 Μονογονεϊκή οικογένεια 7%
Κ7 ΑμεΑ** 7%
Κ8 Πολύτεκνοι*** 7%
ΣΥΝΟΛΟ 100%

*   Το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας προκύπτει από το πηλίκο του προτεινομένου κόστους παρεμβάσεων δια την εκτιμωμένη εξοικονόμηση ενέργειας βάσει Α’ ΠΕΑ επί την ωφέλιμη επιφάνεια.

**  Ως ΑμεΑ λαμβάνονται υπόψιν ο αιτών ή σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα (τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας)

*** Βάσει βεβαίωσης σε ισχύ της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) με ηλεκτρονική υπογραφή.

Τα κουφώματα αλουμινίου συμμετέχουν ως εξής στον υπολογισμό της βαθμολογίας της αίτησης (το ακόλουθο ισχύει μόνο για τον υπολογισμό της βαθμολογίας και όχι για τον τρόπο επιδότησης):

Αν στο κόστος παρεμβάσεων περιλαμβάνεται αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου (παρεμβάσεις των υποκατηγοριών 1.Α1 ή 1.Α2), τα προτεινόμενα κόστη συμμετέχουν μειωμένα κατά 60% (πολλαπλασιασμός με μειωτικό συντελεστή 0,40). Δηλαδή:

Χ1  = (Προτεινόμενο Κόστος Παρεμβάσεων)/(Εκτιμώμενη Εξοικονόμηση Ενέργειας βάσει Α’ ΠΕΑ) =€/((kWh/m2) * m2 )

Παράδειγμα

Εξωστόθυρα PVC με Uw<2 -> συμμετέχει στη βαθμολογία της αίτησης με:  310 €/τμ
Εξωστόθυρα αλουμίνιου με Uw<2  

 

->

Έχει τιμή: 440 €/τμ.  

 

->

Άρα, τα κουφώματα αλουμινίου βοηθούν σημαντικά στην αύξηση της βαθμολογίας και στην κατάταξη της αίτησης όσο το δυνατόν ψηλότερα.
Όμως λόγω ακαυστότητας διορθώνεται και τελικά συμμετέχει στη βαθμολογία  της αίτησης με:

176 €/τμ

Τι ισχύει για την ακαυστότητα και τα κουφώματα αλουμινίου στα πλαίσια του Προγράμματος;

Όπως αναφέρεται στον Οδηγό του Προγράμματος, επιλέξιμα είναι τα κουφώματα των οποίων οι εμφανείς πλευρές των διατομών να ταξινομούνται έως και την κλάση ακαυστότητας E σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1.

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του κριτηρίου Κ1 (βλ. κεφ. 5.6 Οδηγού), το κόστος των παρεμβάσεων 1.Α1 και 1.Α2 θα πολλαπλασιάζεται με το 0.40 καθότι το αλουμίνιο χαρακτηρίζεται ως άκαυστο υλικό, σύμφωνα με τον Πίνακα Δ4 του Παραρτήματος Δ του κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων (Π.Δ. 41/2018, ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018).

Επομένως, επειδή το αλουμίνιο χαρακτηρίζεται ως άκαυστο υλικό, δεν απαιτείται κάποια περαιτέρω πιστοποίηση για την ακαυστότητα των κουφωμάτων αλουμινίου.

Πώς υπολογίζεται η επιδότηση κουφώματος με επικαθήμενο ρολό; Λαμβάνεται υπόψιν η ύπαρξη νυχτερινής μόνωσης (ρολού-εξώφυλλου ή επικαθήμενου κουτιού);

Όταν υπάρχει επικαθήμενο ρολό, η επιφάνεια του ρολού επιδοτείται ξεχωριστά από την επιφάνεια του κουφώματος.

Παράδειγμα

Έστω ότι υπάρχει ένα άνοιγμα στον τοίχο, στο οποίο θα εγκατασταθεί ένα κούφωμα 1m*2,20m με επικαθήμενο ρολό (κουτί 20cm).
Επιφάνεια μπαλκονόπορτας
(πλαισίου-υαλοπίνακα) = 1*2,20 = 2,20m2
Επιδότηση: βάσει Uw (πίνακας 4.1.1)
Επιφάνεια ρολού = 1*2,40 = 2,40m2 Επιδότηση: *175 (€/m2)

Αναφορικά με τη μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, ανά επιφάνεια κουφώματος, δε λαμβάνεται υπόψιν η ύπαρξη νυχτερινής μόνωσης, δηλαδή ρολού-παντζουριού.

Παράδειγμα 

Έστω κούφωμα με παντζούρι.
Uw, πλαισίου-τζαμιού = 2,1 Βάσει αυτού του Uw πληρώνεται ο Κατασκευαστής
Uw,διορθωμένο (συνυπολογίζοντας το παντζούρι) = 1,9 Δεν πληρώνεται βάσει αυτού ο Κατασκευαστής
Τι έγγραφα πρέπει να προσκομιστούν για την ολοκλήρωση του έργου στα πλαίσια του Προγράμματος;

Αντίγραφα Δήλωσης Επιδόσεων/Σήμανσης CE σε ισχύ

 • Κουφώματα: Κατασκευαστής κουφώματος
 • Παντζούρια: Κατασκευαστής παντζουριού
 • Ρολά: Κατασκευαστής ρολού

Αντίγραφα πιστοποίησης των ενεργειακών χαρακτηριστικών και συγκεκριμένα:

 • Uw των κουφωμάτων, τα οποία πρέπει να φαίνονται στη Δήλωση Επιδόσεων/Σήμανση CE του κάθε κουφώματος
 • Uf των προφίλ από τον Παραγωγό συστήματος
 • Ug των υαλοπινάκων από τον Κατασκευαστή του υαλοπίνακα
 • Usb του κουτιού ρολού (μόνο για επικαθήμενο) από τον Κατασκευαστή ρολού

Υπεύθυνη δήλωση Αναδόχου/Προμηθευτή (Παράρτημα V-A/Β/Γ)

Τι ισχύει για την υποχρεωτική εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων στα πλαίσια του Προγράμματος;

Ο διαχειριστής (ανάδοχος ή κύριος του έργου) των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄αρ. 36259/1757/Ε103/2010 (Β΄1312Β), υποχρεούται για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων αυτών, με σκοπό ιδίως την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

Τι ισχύει για τα παραστατικά δαπανών που εκδίδονται στα πλαίσια του Προγράμματος;

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων (προμήθεια εξοπλισμού/υλικών και εκτέλεση εργασιών) εκδίδονται τα παραστατικά Λιανικών Συναλλαγών που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ, 84 Υποπαράγραφος Ε.1, Παράγραφος Ε, Άρθρο 1 του Ν.4093/2012, ΦΕΚ Α’222, 12/11/2012), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Στο πλαίσιο αυτό είναι αποδεκτά τα εξής παραστατικά:

 1. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό επί πιστώσει, για την προμήθεια εξοπλισμού/υλικών στο όνομα του ωφελούμενου. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά και αναλυτικά:
 • Λιανική τιμή πώλησης για κάθε είδος πωλούμενου στοιχείου (υλικά, εξαρτήματα κ.λ.π.)
 • Πλήρη στοιχεία του Ωφελούμενου (υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση του ακινήτου της Απόφασης Υπαγωγής)
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (π.χ. μάρκα, μοντέλο, ισχύς, είδος υλικών, μέτρα, τεμάχια κ.λ.π.) προκειμένου να είναι η ένταξη της δαπάνης στις κατηγορίες του πίνακα Π 4.1.1 του κεφαλαίου 4 και να διαπιστώνεται η τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων του Κ.ΕΝ.Α.Κ. Αναγράφεται υποχρεωτικά, η μονάδα μέτρησης που αντιστοιχεί σε κάθε παρέμβαση (τετραγωνικά μέτρα, τεμάχιο, κ.λπ.).

 

Στην απόδειξη λιανικής πώλησης πρέπει να αναγράφονται τα προϊόντα με τον ίδιο τρόπο που περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος και στο Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων.

Παράδειγμα τιμολόγησης/αναγραφής στο παραστατικό

 1. A2 Δίφυλλη συρόμενη εξωστόθυρα με πλαίσιο αλουμινίου και ενεργειακό υαλοπίνακα (U<2,0) EUROPA ESS34 1,6*2,3 = 3,68 m2
  Δηλαδή τιμολογούνται ξεχωριστά παράθυρα από εξωστόθυρες & ξεχωριστά αν Uw<2  ή  2≤ Uw ≤ 3,2.
 2. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό επί πιστώσει, για τις μελέτες, υπηρεσίες, ή τις εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού στο όνομα του ωφελούμενου. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά και αναλυτικά:
 • Είδος (π.χ. τοποθέτηση, μελέτη) και αξία των εργασιών
 • Πλήρη στοιχεία του Ωφελούμενου (υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση του ακινήτου της Απόφασης Υπαγωγής)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

 • Επιλέξιμα για το Πρόγραμμα είναι τα παραστατικά δαπανών που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του κάθε έργου μετά από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της αίτησης του Ωφελούμενου και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.
 • Όλα τα παραστατικά δαπανών των υλοποιημένων παρεμβάσεων πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη ή το πολύ ταυτόσημη με την ημερομηνία έκδοσης του ΠΕΑ της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.
 • Παραστατικά δαπανών υλοποιημένων παρεμβάσεων που φέρουν ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης του Β’ ΠΕΑ γίνονται αποδεκτά υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από δελτία αποστολής που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης του εν λόγω ΠΕΑ.
 • Στην περίπτωση που ένας Ανάδοχος/Προμηθευτής εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό όπου δεν είναι δυνατή η αναγραφή των προαναφερόμενων στοιχείων ανά φορολογικό παραστατικό (π.χ. δεν αναγράφεται η μονάδα μέτρησης που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παρέμβαση όπως τα τετραγωνικά μέτρα κουφωμάτων, αλλά αναγράφονται μόνο το είδος τους και τα τεμάχια), πρέπει να προσκομίζεται επιπλέον και Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 του Προμηθευτή/Αναδόχου στην οποία αναφέρονται αναλυτικά, ανά παραστατικό, τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία (π.χ. θα προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση με αναφορά στην σειρά, το Uw και στα τετραγωνικά μέτρα των κουφωμάτων).
 • Ο ΦΠΑ (24%) αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα και δηλώνεται διακριτά στα παραστατικά. Εάν οι προμηθευτές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, θα πρέπει να δηλωθεί το ποσό ΦΠΑ που ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών προ ΦΠΑ 24%.
 • Τα παραστατικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνον τον εξοπλισμό, τα υλικά και τις υπηρεσίες που αφορούν στις επιλέξιμες για το πρόγραμμα παρεμβάσεις (δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πωλούμενα είδη και υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με το πρόγραμμα).
 • Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που γίνονται πληρωμές με ίδια κεφάλαια (μη λήψη δανείου, υπέρβαση επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, υπέρβαση ανώτατων ορίων αμοιβών – ενεργειακού επιθεωρητή κ.λπ.), αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος.
 • Τα παραστατικά δαπάνης θα πρέπει, στα στοιχεία επαγγέλματος του λήπτη του παραστατικού, να έχουν την ένδειξη «ιδιώτης».
 • Στα πλαίσια ολοκλήρωσης του έργου, τα παραστατικά που υποβάλλονται, μπορεί να είναι είτε εξοφλημένα είτε επί πιστώσει είτε συνδυασμός αυτών.
 • Δεν είναι επιλέξιμες συναλλαγές που πραγματοποιούνται με καταβολή μετρητών ή με τη χρήση επιταγών τρίτων και άνευ τραπεζικού συστήματος.
Ποια διαδικασία απαιτείται για την εγγραφή του Κατασκευαστή στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος;

Ο Προμηθευτής/Ανάδοχος εγγράφεται στο Πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος, δηλαδή στο: https://exoikonomoneon.gov.gr επιλέγοντας Σύνδεση ως Προμηθευτής/Μελετητής με τους κωδικούς taxisnet και καταχωρεί τουλάχιστον έναν Επαγγελματικό Λογαριασμό (ΙΒΑΝ). Συγκεκριμένα:

Στη συνέχεια ο Ωφελούμενος καταχωρεί τον Προμηθευτή, πληκτρολογώντας τον ΑΦΜ του εκάστοτε Προμηθευτή. Σημειώνεται ότι ο Ωφελούμενος μπορεί να καταχωρήσει τον ΑΦΜ του Προμηθευτή/Αναδόχου του, μόνο εφόσον ο Προμηθευτής έχει εγγραφεί επιτυχώς στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Τι ισχύει για τις προκαταβολές στα πλαίσια του Προγράμματος (περίπτωση ιδίων κεφαλαίων, δανείου); Πώς υπολογίζονται;

Μετά την απόφαση Υπαγωγής παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η προκαταβολή επιχορήγησης, με σκοπό την εμπρόθεσμη τμηματική ολοκλήρωση του έργου. Για την χρήση της προκαταβολής επιχορήγησης η οποία θα βρίσκεται δεσμευμένη στον τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του, ο ωφελούμενος θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει διακινήσει πρώτα τα ίδια κεφάλαια ή/και την προβλεπόμενη προκαταβολή (70%) του δανείου.

 • Σε περίπτωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής με Ίδια Κεφάλαια, αυτά θα πρέπει να διακινηθούν υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος στους αναδόχους/προμηθευτές της επιλογής του Ωφελουμένου με δική του ευθύνη και μέριμνα και τα σχετικά αποδεικτικά πληρωμής να υποβληθούν για έλεγχο. Ο Ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος και την κατανομή της προκαταβολής.

Με την διαπίστωση της καταβολής των Ιδίων κεφαλαίων, ο ωφελούμενος θα μπορεί να κατανείμει μέσω του πληροφοριακού συστήματος και του λογαριασμού εξυπηρέτησης επιχορήγησης ως το 70% της επιχορήγησής του.

Επισημαίνεται ότι κατά την ολοκλήρωση των εργασιών, αν στο τελικό επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων, τα καταβληθέντα Ίδια Κεφάλαια είναι μεγαλύτερα από τα απαιτούμενα, τότε για να καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης πέραν της προκαταβολής, απαιτείται η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού. Διαφορετικά, προβλέπεται να μειωθεί το τελικό ποσό της επιχορήγησης.

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για την επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού βαρύνει τον Ωφελούμενο

 • Σε περίπτωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής μεδάνειο, μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, θα πρέπει να γίνει, υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος, η κατανομή και εκταμίευση προκαταβολής ποσού που αντιστοιχεί στο 70% του ύψους του δανείου.

Με την εκτέλεση της προκαταβολής δανείου, ο ωφελούμενος θα μπορεί να κατανείμει ως το 70% της επιχορήγησής του.

Οι προκαταβολές του δανείου και της επιχορήγησης καταβάλλονται στους λογαριασμούς των καταχωρημένων προμηθευτών/αναδόχων κατόπιν σχετικής εντολής – εξουσιοδότησης προς το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό που έχει καταχωρίσει ο Ωφελούμενος στο πληροφοριακό σύστημα.

Τα ανωτέρω ποσά είναι ακατάσχετα. Τα εν λόγω ποσά είναι δεσμευμένα για την πληρωμή προμηθευτών/ αναδόχων κ.λπ.

Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες οφειλόμενες σε υπαιτιότητα του ωφελουμένου, η εκταμίευση των προκαταβολών δανείου/επιχορήγησης γίνεται άμεσα από το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό και σε κάθε περίπτωση όχι μετά το πέρας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την καταβολή των χρημάτων σε αυτόν από τον Φορέα Οικονομικής Διαχείρισης.

Ο Ωφελούμενος ενημερώνεται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, για την ανωτέρω διακίνηση του ποσού της προκαταβολής. Σε περίπτωση αδυναμίας εκταμίευσης της προκαταβολής στον τελικό αποδέκτη, το ποσό επιστρέφεται και παραμένει δεσμευμένο στον ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του ωφελουμένου.

Επισημαίνεται ότι κατά την ολοκλήρωση των εργασιών σε περίπτωση δανείου, αν το ποσό του δανείου που θα αναλογεί στο τελικό επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων, είναι μικρότερο της προκαταβολής δανείου που έχει

εκταμιευθεί, απαιτείται η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού με μέριμνα του ωφελουμένου, προκειμένου να είναι δυνατή η εκταμίευση των λοιπών κινήτρων του προγράμματος, καθώς δεν είναι επιτρεπτή η χρήση ποσού επιχορήγησης για την αποπληρωμή του δανείου.

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για την επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού βαρύνει τον Ωφελούμενο.

Ακολουθεί αριθμητικό παράδειγμα για τον υπολογισμό της προκαταβολής και για τις 2 προαναφερθείσες περιπτώσεις:

 Παράδειγμα

Έστω Ωφελούμενος (Ιδιώτης) με ποσοστό επιχορήγησης 60%, ο οποίος αναβαθμίζει ενεργειακά την κατοικία του με προϋπολογισμό έργου 15.000€.

Επομένως η προκαταβολή που θα δοθεί σε Προμηθευτές/Αναδόχους υπολογίζεται ως εξής:

Προϋπολογισμός έργου 15.000€
Ποσοστό επιχορήγησης Ιδιώτη 60%
Ποσό επιχορήγησης Ιδιώτη 9.000€
Ποσό Ιδίων κεφαλαίων / Δανείου 6.000€
Προκαταβολές σε Κατασκευαστή Προκαταβολή Ιδιωτικής Συμμετοχής Προκαταβολή Επιχορήγησης Υπόλοιπο ποσό εξόφλησης Κατασκευαστή μετά την ολοκλήρωση του έργου
Ίδια κεφάλαια 6.000€ 70%  * 9.000 = 6.300€ 2.700€
Δάνειο 70%  * 6.000 = 4.200€ 70% * 9.000 = 6.300€ 4.500€
Τι ισχύει για την χορήγηση κινήτρων στα πλαίσια του Προγράμματος;
 • Η καταβολή του υπόλοιπου της επιχορήγησης ή/και του δανείου ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από τον επιτυχή έλεγχο της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου.
 • Τα ανωτέρω ποσά εκταμιεύονται στον αντίστοιχο λογαριασμό του ωφελούμενου και είναι ακατάσχετα (συμπεριλαμβανομένης τυχόν προκαταβολής δανείου). Τα εν’ λόγω ποσά είναι δεσμευμένα για την πληρωμή προμηθευτών/ αναδόχων κλπ.
 • Εν’ συνεχεία, οι πληρωμές προς τους αναδόχους/προμηθευτές κ.λπ. διενεργούνται άμεσα από το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, στη βάση εντολής/εξουσιοδότησης που έχει καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τον Ωφελούμενο, και σε κάθε περίπτωση, όχι μετά το πέρας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την καταβολή των χρημάτων σε αυτόν από τον Φορέα Υλοποίησης, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες με υπαιτιότητα του ωφελουμένου (εμβάσματα για την κάλυψη κινήσεων σε λογαριασμούς άλλης τράπεζας, κ.α).
 • Οι Ανάδοχοι/Προμηθευτές δηλώνουν για την εκταμίευση της πληρωμής τον Επαγγελματικό Λογαριασμό που έχουν δηλώσει στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.
Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των έργων στα πλαίσια του Εξοικονομώ 2023; Υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός;
 • Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.
 • Πέραν του ανωτέρω διαστήματος των 12 μηνών ολοκλήρωσης του έργου, δίνεται δυνατότητα παράτασης για διάστημα ως και τρεις (3) μήνες, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος. Αιτήματα λόγω περιπτώσεων ανωτέρας βίας εξετάζονται χωριστά κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.