Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους» είναι το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

scroll
logo-lines-white

Εξοικονομώ Ανακαινίζω για Νέους

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους» είναι το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, παρέχοντας κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι».

Το Πρόγραμμα δίνει παράλληλα, τη δυνατότητα επιχορήγησης για εργασίες ανακαίνισης, σε κατοικίες που θα αναβαθμιστούν ενεργειακά, με σκοπό την ολοκληρωμένη αναβάθμισή τους (ενεργειακή – λειτουργική – αισθητική).

Χρήσιμες πληροφορίες

Δείτε επιπλέον πληροφοριακό υλικό για το πρόγραμμα.

Τεκμηρίωση Προγράμματος