Σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκδόθηκαν συστάσεις και οδηγίες σε διάφορα εξειδικευμένα τεχνικά ζητήματα, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το αρχείο θα εμπλουτίζεται περιοδικά με νεότερες συστάσεις.