Εξοικονομώ 2021

Προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην μετά COVID-19 εποχή, λαμβάνει εντονότερα υπόψιν του κοινωνικά, εισοδηματικά και ενεργειακά κριτήρια ως προς την επιλογή των ωφελούμενων.

scroll
logo-lines-white

Εξοικονομώ 2021: H συνέχεια των προηγούμενων προγραμμάτων

Σε συνέχεια των προγραμμάτων Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον Ι, Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ και Εξοικονομώ – Αυτονομώ του ΥΠΕΝ των προηγούμενων ετών, μέσω των οποίων υλοποιήθηκαν ενεργειακές παρεμβάσεις σε περισσότερες από 140.000 κατοικίες/κτιριακές μονάδες, το νέο πρόγραμμα επιδότησης εκσυγχρονίζεται σε Εξοικονομώ 2021, με σημαντικά πλεονεκτήματα. Προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην μετά COVID-19 εποχή, αλλά και με βάση την εμπειρία των προηγούμενων προγραμμάτων, λαμβάνει εντονότερα υπόψιν του κοινωνικά, εισοδηματικά και ενεργειακά κριτήρια ως προς την επιλογή των ωφελούμενων. Παράλληλα καταργείται η χρονική ιεράρχηση στην αξιολόγηση αιτήσεων και δημιουργείται λίστα επιλαχόντων.

Το «Έξυπνο Σπίτι» στο προσκήνιο με νέα συστήματα Europa!

Η φιλοσοφία του Εξοικονομώ 2021, στα πλαίσια της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι», περιλαμβάνει την παροχή κινήτρων για οικιστικές παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής κτιριακής αυτονομίας, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την αύξηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η αλλαγή των παλαιών κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου, καθώς και η εγκατάσταση συστημάτων σκίασης αποτελούν σημαντικές επιλέξιμες παρεμβάσεις του Προγράμματος για την ενεργειακή αναβάθμιση.

Χρήσιμες πληροφορίες

Δείτε επιπλέον πληροφοριακό υλικό για το πρόγραμμα.

Τεκμηρίωση Προγράμματος