Από την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου θα είναι δυνατή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης για τις εισοδηματικές κατηγορίες 2-5.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης για την 1η εισοδηματική κατηγορία θα ενεργοποιηθεί άμεσα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών παροχής εγγύησης στους ωφελούμενους που ανήκουν σε αυτή την εισοδηματική κατηγορία.