Στις 2.12.2021  δημοσιεύθηκε ο Οδηγός εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» του ΥΠΕΝ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό και τα Παραρτήματα από εδώ

Εν συντομία ο Οδηγός περιλαμβάνει:

  • τη γενική περιγραφή και επιλεξιμότητα των αιτήσεων
  • τον ενεργειακό στόχο, τις παρεμβάσεις και λοιπές δαπάνες
  • πληροφορίες για την υποβολή, την αξιολόγηση καθώς και την υπαγωγή αιτήσεων (χρονοδιάγραμμα).

Αναφορικά με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:

  • Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος ορίζεται η 13.12.2021.
  • Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων πολυκατοικίας ορίζεται η 3η εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος.

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονική περίοδο 50 ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής.

Έπειτα, θα κατατάσσονται οι αιτήσεις βάσει ενεργειακών, εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων, ενώ θα δημιουργηθεί και λίστα επιλαχόντων.

Τέλος είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι για τους κατασκευαστές αλουμινίου (προμηθευτές) απαιτείται εγγραφή στην πλατφόρμα του Προγράμματος και καταχώριση τουλάχιστον ενός επαγγελματικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, ώστε να μπορέσουν οι ωφελούμενοι να τον συνδέσουν με το έργο και να καταχωρήσουν τις προκαταβολές/πληρωμές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:

  • στην επίσημη σελίδα του Προγράμματος του ΥΠΕΝ:

https://exoikonomo2021.gov.gr/

  • στο Help Desk του Προγράμματος στο τηλέφωνο 210 3291291 και στο e-mail exoikonomo2021@prv.ypeka.gr
  • στην σελίδα www.profil.gr  όπου θα αναρτηθούν οι αντίστοιχες πληροφορίες και οι επόμενες ενημερώσεις του Προγράμματος.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι καθ’ όλη την διάρκεια του Προγράμματος μπορείτε να απευθυνθείτε και στο τηλέφωνο 210 8021317 (Εκθεσιακό Αμαρουσίου Europa) καθώς και στο e-mail exoikonomo@profil.gr (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Δικαίου Ελένη – Κόλλιας Ιωάννης).