Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε  ανακοίνωση, σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων μονοκατοικιών/μεμονωμένων διαμερισμάτων και την έκδοση των αρχικών πινάκων κατάταξης για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ 2021».

Οι αρχικοί πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Αποτελέσματα Αξιολόγησης  της ιστοσελίδας του προγράμματος.