Κατόπιν ανακοίνωσης που εκδόθηκε από το Υπουργείο, ενεργοποιήθηκε από την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021, και ώρα 10.00 στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος η φάση υποβολής δικαιολογητικών. Η φάση αυτή είναι ενιαία για όλους τους τύπους αίτησης και ανεξαρτήτως περιφέρειας.

Σύμφωνα και με τον Οδηγό του Προγράμματος, οι αιτήσεις που έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής και βρίσκονται σε κατάσταση «Υποβολής Δικαιολογητικών» θα λάβουν προθεσμία τριάντα (30) ημερών κατά την οποία θα πρέπει να αναρτηθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ότι για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αλλά έχουν χαρακτηριστεί ως «ειδική περίπτωση» υποβολής θα πρέπει να προηγηθεί ο έλεγχός τους και επομένως αυτές δεν θα ενταχθούν τώρα στη φάση υποβολής δικαιολογητικών.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Για κάθε ενημέρωση αναφορικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφθείτε και την ειδικά σχεδιασμένη σελίδα της Europa στη διεύθυνση https://exoikonomo.europaprofil.com/.

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.