ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

Σε ποιες περιπτώσεις τύπου κατοικίας-αίτησης αποτελεί επιλέξιμη παρέμβαση η αντικατάσταση κουφωμάτων και η τοποθέτηση σκίασης;

Οι περιπτώσεις τύπου κατοικίας-αίτησης για τις οποίες αποτελεί επιλέξιμη παρέμβαση η αντικατάσταση κουφωμάτων και η τοποθέτηση σκίασης είναι:

Πίνακας 3.2.1 Επιλεξιμότητα παρεμβάσεων ανά τύπο κατοικίας-αίτησης

Κατηγορίες/Υποκατηγορίες παρεμβάσεων

 

Μονοκατοικία/ Μεμονωμένο διαμέρισμα Πολυκατοικία τύπου Α Πολυκατοικία τύπου Β
Μη

κοινόχρηστες

(διαμέρισμα)

Κοινόχρηστες Κοινόχρηστες
1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ / ΑΕΡΙΣΜΟΣ
1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο
1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
1.Β1 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο
1.Β2 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
1.Γ1 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο
1.Γ2 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο
1.Δ Μόνον ενεργειακοί υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου) (1) (2)
1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο) (2) (3) (4)
1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (2) (4)
1.Ζ Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας (4)(5)

 

Περιορισμοί:

(1) Αφορά επιλέξιμες κατοικίες/διαμερίσματα προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή

ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτήρια, στο βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες

απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους. Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός

Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει το συνολικό U του κουφώματος που επιτεύχθηκε με

το υλικό που τοποθετήθηκε.

(2) Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται κατηγορία UI.

(3) Συμπληρωματικές παρεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος ή μόνο υαλοπινάκων).

(4) Παρέμβαση μη επιλέξιμη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β).

(5) Συμπληρωματικές παρεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφωμάτων).

Ποια είναι τα ανώτατα όρια δαπανών της αντικατάστασης κουφωμάτων και της τοποθέτησης σκίασης;

Τα ανώτατα όρια δαπανών της αντικατάστασης κουφωμάτων και της τοποθέτησης σκίασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) είναι:

Πίνακας 4.1.1. Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ( / m2 ή ανά μονάδα)

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ /

ΑΕΡΙΣΜΟΣ

I II
Συντελεστής

θερμοπερατότητας U [W/(m2 .K)]

2 U < 3,2

U < 2

1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με

ενεργειακό υαλοπίνακα-

Παράθυρο

370

440

1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με

ενεργειακό υαλοπίνακα-

Εξωστόθυρα

300

350

1.B1 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα –

Παράθυρο

470 540
1.B2 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα –

Εξωστόθυρα

390 440
1.Γ1 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα –

Παράθυρο

250 270
1.Γ2 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα –

Εξωστόθυρα

180 240
1.Δ Μόνον ενεργειακοί υαλοπίνακες (Χωρίς

αντικατάσταση πλαισίου) (1) (2)

100
1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο

(σύστημα κουτί-ρολό ή εξώφυλλο) (2) (3) (4)

140
1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα

σκίασης (2) (4)

35
 

1.Ζ Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση

θερμότητας (4)(5) (€/ μονάδα)

           Ι             ΙΙ            ΙΙΙ
Μη κεντρικά Κεντρικά <600 m3 / h

Κεντρικά >600 m3 / h

750 4.000 6.000

 

Περιορισμοί:

(1) Αφορά επιλέξιμες κατοικίες/διαμερίσματα προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή

ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτήρια, στο βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες

απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους. Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός

Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει το συνολικό U του κουφώματος που επιτεύχθηκε με

το υλικό που τοποθετήθηκε.

(2) Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται κατηγορία UI.

(3) Συμπληρωματικές παρεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος ή μόνο υαλοπινάκων).

(4) Παρέμβαση μη επιλέξιμη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β).

(5) Συμπληρωματικές παρεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφωμάτων).

Ποιες είναι οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας (Uw) για κουφώματα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα;

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας (Uw) για κουφώματα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα ανά κλιματική ζώνη έχουν ως εξής:

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΣ Μεγιστο επιτρεπομενο

Uw (w/m2 k)

Ζώνη Α Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού (Αττικής), Αρκαδίας (πεδινή) 3,20
Ζώνη Β Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας 3,00
Ζώνη Γ Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών (εκτός ΒΑ τμήματος),  Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου 2,80
Ζώνη Δ Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Σερρών (ΒΑ τμήμα), Δράμας 2,60

Ποια είναι τα κύρια σημεία του Προγράμματος σχετικά με την αντικατάσταση κουφωμάτων που πρέπει να λάβει υπόψιν του ο Κατασκευαστής;

 • Η αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων θα γίνει κατά βάση με θερμομονωτικά/θερμοδιακοπτόμενα πλαίσια και με  κατ’ ελάχιστο διπλούς ενεργειακούς (επίστρωση χαμηλής εκπομπής) υαλοπίνακες (συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου).
 • Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία/πολυκατοικία & κουφωμάτων σε κοινόχρηστους χώρους (φωταγωγό, κλιμακοστάσιο).
 • Για τη μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, ανά επιφάνεια κουφώματος, δε λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη νυχτερινής μόνωσης, δηλαδή ρολού-εξώφυλλου ή επικαθήμενου κουτιού.
 • Στην περίπτωση που επιλέγεται επικαθήμενο σύστημα κουτί-ρολό, αυτό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά θερμοδιακοπτόμενο.
 • Η τοποθέτηση εξώφυλλου/ρολού είναι επιλέξιμη δαπάνη υποχρεωτικά με την αντικατάσταση κουφωμάτων ή μόνο των υαλοπινάκων. Επίσης, δεν είναι επιλέξιμη ως κοινόχρηστη παρέμβαση πολυκατοικίας.
 • Η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) είναι επιλέξιμη μόνο όταν δεν μπορεί να αλλάξει όλο το κούφωμα (π.χ. διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτίρια).
 • Ο διαχειριστής (Ανάδοχος ή Κύριος του έργου) των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) υποχρεούται για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων αυτών, με σκοπό ιδίως την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
 • Στην περίπτωση σκίασης δεν είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση κουφωμάτων ή παρεμβάσεις θερμομόνωσης όπως στους προηγούμενους κύκλους των Προγραμμάτων «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ».
 • Η αντικατάσταση σίτας επιδοτείται ως πρόσθετη αναγκαία εργασία για την ολοκλήρωση της αντικατάστασης κουφωμάτων (δεν επιδοτείται βάσει τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, αλλά δεν πρέπει να ξεπεραστεί το ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης βάσει του πίνακα με τις επιδοτήσεις αντικατάστασης κουφωμάτων).
 • Συνιστάται πριν την έναρξη της αντικατάστασης κουφωμάτων ο Κατασκευαστής να ζητήσει την Απόφαση Υπαγωγής και το Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων.
 • Συνιστάται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος ο Κατασκευαστής να είναι σε επαφή με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και το Σύμβουλο Έργου με σκοπό την ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου.

Πώς υπολογίζεται η επιδότηση κουφώματος με επικαθήμενο ρολό; Λαμβάνεται υπόψιν η ύπαρξη νυχτερινής μόνωσης (ρολού-εξώφυλλου ή επικαθήμενου κουτιού);

Όταν υπάρχει επικαθήμενο ρολό, η επιφάνεια του ρολού επιδοτείται ξεχωριστά από την επιφάνεια του κουφώματος.

Παράδειγμα

Έστω κούφωμα 1m*2,20m με επικαθήμενο ρολό (κουτί 20cm).
Επιφάνεια μπαλκονόπορτας

(πλαισίου-τζαμιού) = 1*2,20 = 2,20m2

Επιδότηση:  βάσει Uw (πίνακας 4.1.1)
Επιφάνεια ρολού = 1*2,40 = 2,40m2 Επιδότηση: *140 (€/m2)

 

Αναφορικά με τη μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, ανά επιφάνεια κουφώματος, δε λαμβάνεται υπόψιν η ύπαρξη νυχτερινής μόνωσης, δηλαδή ρολού-εξώφυλλου ή επικαθήμενου κουτιού.

Παράδειγμα 

Έστω κούφωμα με επικαθήμενο κουτί-ρολό.
Uw, πλαισίου-τζαμιού = 2,1 Βάσει αυτού του Uw πληρώνεται ο Κατασκευαστής
Uw,διορθωμένο (συνυπολογίζοντας το ρολό) = 1,9 Δεν πληρώνεται βάσει αυτού ο Κατασκευαστής

Τι έγγραφα πρέπει να προσκομιστούν για την ολοκλήρωση του έργου στα πλαίσια του Προγράμματος;

Αντίγραφα Δήλωσης Επιδόσεων/σήμανσης CE σε ισχύ

 • Κουφώματα: Κατασκευαστής κουφώματος
 • Πατζούρια: Κατασκευαστής πατζουριού
 • Ρολά: Κατασκευαστής ρολού

Αντίγραφα πιστοποίησης των ενεργειακών χαρακτηριστικών και συγκεκριμένα:

 • Uw των κουφωμάτων, τα οποία πρέπει να φαίνονται στη Δήλωση Επιδόσεων/σήμανση CE του κάθε κουφώματος
 • Uf των προφίλ από τον Παραγωγό συστήματος
 • Ug των υαλοπινάκων από τον Κατασκευαστή του υαλοπίνακα
 • Usb του κουτιού ρολού (μόνο για επικαθήμενο) απο τον Κατασκευαστή ρολού

Υπεύθυνη δήλωση Αναδόχου/Προμηθευτή (Παράρτημα VIII-A/Β/Γ)

Τι ισχύει για την υποχρεωτική εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων στα πλαίσια του Προγράμματος;

Βάσει του Προγράμματος ο διαχειριστής (Ανάδοχος ή Κύριος του έργου) των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) υποχρεούται για την εναλλακτική  διαχείριση των αποβλήτων αυτών, με σκοπό ιδίως την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση  και την ανακύκλωση.

Δηλαδή, η ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων ανήκει είτε στον Κύριο του έργου (Ωφελούμενο) ή στον Ανάδοχο. Κατά περίπτωση συμπληρώνεται το αντίστοιχο Παράρτημα:

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ωφελούμενος (Ιδιώτης) Παράρτημα VI

(Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων-Ολοκλήρωσης Έργου βάσει της 2ης Ενεργ. Επιθεώρησης)

Ανάδοχος Παράρτημα VIII-A

(Υπεύθυνη Δήλωση Αναδόχου του Έργου)

Ανάδοχος &

Προμηθευτής (ίδιο πρόσωπο)

Παράρτημα VIII-Γ (Υπεύθυνη Δήλωση Προμηθευτή Υλικών & Αναδόχου του Έργου,

εφόσον είναι το ίδιο πρόσωπο)

 

Για να είναι διασφαλισμένος ο Κατασκευαστής συνιστάται:

 • Να κόβει δελτίο αποστολής κατά την αποξήλωση των παλιών κουφωμάτων και τη μεταφορά στο χώρο του.
 • Να λαμβάνει παραστατικό από την εταιρία ανακύκλωσης κατά την παράδοση των παλιών κουφωμάτων αλουμινίου.
 • Να παραδίδει τα παλιά κουφώματα σε αδειοδοτημένες εταιρίες ανακύκλωσης.

Τι ισχύει για τα παραστατικά δαπανών που εκδίδονται στα πλαίσια του Προγράμματος;

Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης αίτησης, για την υλοποίηση των παρεμβάσεων (προμήθεια εξοπλισμού/υλικών και εκτέλεση εργασιών) εκδίδονται τα παραστατικά Λιανικών Συναλλαγών που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ, Υποπαράγραφος Ε.1, Παράγραφος Ε, Άρθρο 1 του Ν.4093/2012, ΦΕΚ Α’222, 12/11/2012), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Στο πλαίσιο αυτό είναι, μεταξύ άλλων, αποδεκτά τα εξής παραστατικά:

 1. Απόδειξη Λιανικής πώλησης ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό επί πιστώσει για την προμήθεια εξοπλισμού/υλικών στο όνομα του Ωφελούμενου. Στο παραστατικό αυτό πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά και αναλυτικά τα ακόλουθα:
 • Λιανική τιμή πώλησης για κάθε είδος πωλούμενου στοιχείου (υλικά, εξαρτήματα κ.λ.π.)
 • Πλήρη στοιχεία του Ωφελούμενου (υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση του ακινήτου της Απόφασης Υπαγωγής)
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (π.χ. μάρκα, μοντέλο, ισχύς, είδος υλικών, μέτρα, τεμάχια κ.λ.π.) προκειμένου να είναι δυνατή η ένταξη της δαπάνης στις κατηγορίες του πίνακα 4.1.1 του Οδηγού και να διαπιστώνεται η τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ (δηλαδή να αναγράφεται το Uw). Επίσης, αναγράφεται υποχρεωτικά η μονάδα μέτρησης που αντιστοιχεί σε κάθε παρέμβαση, δηλαδή τα τετραγωνικά μέτρα για κουφώματα, εξώφυλλα και ρολά.

Στην απόδειξη λιανικής πώλησης πρέπει να αναγράφονται τα προϊόντα με τον ίδιο τρόπο που περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος κα στο Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων. Δηλαδή:

 • *Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο
 • *Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
 • Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί-Ρολό ή Εξώφυλλο)

*Για τα παράθυρα και τις εξωστόθυρες πρέπει να αναγράφεται και η κατηγορία Uw (2≤ U ≤ 3,2  ή  U < 2,0), επειδή αλλάζει το ποσό επιδότησης.

 

Παράδειγμα τιμολόγησης/αναγραφής στο παραστατικό (2 τρόποι):

 • 1ος τρόπος-Ξεχωριστά το κάθε προϊόν:
 1. Δίφυλλη ανοιγόμενη εξωστόθυρα με πλαίσιο αλουμινίου και ενεργειακό υαλοπίνακα (U<2,0)

1,4*2,2 = 3,08 m2

 1. Δίφυλλη ανοιγόμενη εξωστόθυρα με πλαίσιο αλουμινίου και ενεργειακό υαλοπίνακα (U<2,0)

1,6*2,2 = 3,52 m2

 1. Δίφυλλο συρόμενο (επάλληλο) παράθυρο με πλαίσιο αλουμινίου και ενεργειακό υαλοπίνακα (2≤ U ≤ 3,2) 1,2*1,5 = 1,80 m2
 • 2ος τρόπος-Γράφοντας το σύνολο τετραγωνικών μέτρων ανά κατηγορία (εξωστόθυρα/παράθυρο) και βάσει Uw:
 1. Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα-Εξωστόθυρα (U<2,0) 6,6 m2
 2. Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα-Παράθυρο (2≤ U ≤ 3,2) 1,80 m2

 

Δηλαδή τιμολογούνται ξεχωριστά παράθυρα από εξωστόθυρες & ξεχωριστά αν Uw<2 ή 2≤ Uw ≤ 3,2 .

 1. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό επί πιστώσει για τις μελέτες, υπηρεσίες ή τις εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού στο όνομα του Ωφελούμενου (ή του εκπροσώπου στην περίπτωση πολυκατοικίας τύπου Β). Στο παραστατικό πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα ακόλουθα
 • Είδος (π.χ. τοποθέτηση, μελέτη) και αξία των εργασιών
 • Πλήρη στοιχεία του Ωφελούμενου (υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση του ακινήτου της Απόφασης Υπαγωγής)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

 • Όταν δεν είναι δυνατή η αναγραφή στο επί πιστώσει παραστατικό των προαναφερόμενων στοιχείων (π.χ. δεν αναγράφεται η μονάδα μέτρησης που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παρέμβαση όπως τα τετραγωνικά μέτρα κουφωμάτων, αλλά αναγράφονται μόνο το είδος τους και τα τεμάχια), πρέπει να προσκομίζεται επιπλέον και Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 του Προμηθευτή/Αναδόχου, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά ανά παραστατικό τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία (π.χ. θα προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση με αναφορά στα τετραγωνικά μέτρα των κουφωμάτων).
 • Τα παραστατικά δαπάνης θα πρέπει, στα στοιχεία επαγγέλματος του λήπτη του παραστατικού, να έχουν την ένδειξη «ιδιώτης».
 • Επιλέξιμα είναι τα «επί πιστώσει» παραστατικά που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της αίτησης του Ωφελούμενου (ημερομηνία έκδοσης Α’ ΠΕΑ) και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.
 • Όλα τα παραστατικά δαπανών των υλοποιημένων παρεμβάσεων πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη ή το πολύ ταυτόσημη με την ημερομηνία έκδοσης του Β’ ΠΕΑ.
 • Παραστατικά δαπανών με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης του Β’ ΠΕΑ είναι επιλέξιμα, εφόσον συνοδεύονται από δελτία αποστολής που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης του Β’ ΠΕΑ.
 • Στην περίπτωση που γίνονται πληρωμές με ίδια κεφάλαια (μη λήψη δανείου, υπέρβαση επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, υπέρβαση ανώτατων ορίων αμοιβών – ενεργειακού επιθεωρητή κ.λπ.), αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσω τραπεζικού συστήματος/πιστωτικής κάρτας (όχι με καταβολή μετρητών).
 • Σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας τύπου Α, εκδίδονται διαφορετικά παραστατικά για κάθε διαμέρισμα που αφορούν αποκλειστικά σε μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις και διαφορετικά παραστατικά, ανά είδος δαπάνης, για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις με την ένδειξη «διαχείριση πολυκατοικίας». Σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας τύπου Β τα παραστατικά δαπανών που αφορούν στις κοινόχρηστες παρεμβάσεις θα εκδίδονται στο ΑΦΜ διαχείρισης της πολυκατοικίας.
 • Τα παραστατικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνον τον εξοπλισμό, τα υλικά και τις υπηρεσίες που αφορούν στις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα παρεμβάσεις (δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πωλούμενα είδη και υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με το Πρόγραμμα).

Ποια διαδικασία απαιτείται για την εγγραφή του Κατασκευαστή στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος;

 • Ο Προμηθευτής/Ανάδοχος εγγράφεται στο Πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος, δηλαδή στο: https://exoikonomo2020.gov.gr/ επιλέγοντας Σύνδεση ως Προμηθευτής/Μελετητής με τους κωδικούς taxis net και καταχωρεί τουλάχιστον έναν Επαγγελματικό Λογαριασμό (ΙΒΑΝ). Η διαδικασία φαίνεται αναλυτικά ακολούθως:

 

 • Στη συνέχεια ο Ωφελούμενος καταχωρεί τον Προμηθευτή, πληκτρολογώντας τον ΑΦΜ του εκάστοτε Προμηθευτή. Σημειώνεται ότι ο Ωφελούμενος μπορεί να καταχωρήσει τον ΑΦΜ του Προμηθευτή/Αναδόχου του, μόνο εφόσον ο δεύτερος έχει εγγραφεί επιτυχώς στο Πληροφοριακό Σύστημα.
 • Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες στον Α’ ή Β’ κύκλο του Προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ” που έκαναν εγγραφή μέχρι τις 20/10/2020, δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή στην βάση χρηστών του Προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”.

Τι ισχύει για τις προκαταβολές στα πλαίσια του Προγράμματος (περίπτωση ιδίων κεφαλαίων, δανείου); Πώς υπολογίζονται;

 • Σε περίπτωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής με καταβολή ιδίων κεφαλαίων, ο Ωφελούμενος μπορεί να καταβάλει το ποσό των ιδίων κεφαλαίων στον Ανάδοχο/Προμηθευτή ως προκαταβολή, μόνον όμως μέσω τραπεζικού συστήματος. Ο Ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος της προκαταβολής που καταβάλλει στον Ανάδοχο/Προμηθευτή. Εάν τα καταβληθέντα Ίδια Κεφάλαια είναι μεγαλύτερα από τα απαιτούμενα που αντιστοιχούν στο επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων, τότε για να καταβληθεί η επιχορήγηση, απαιτείται η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού. Διαφορετικά, προβλέπεται να μειωθεί το τελικό ποσό της επιχορήγησης. Η ευθύνη για την επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού ή η προσκόμιση της Υπεύθυνης Δήλωσης του Προμηθευτή βαρύνει τον Ωφελούμενο.

 

 • Σε περίπτωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής με δάνειο, μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης παρέχεται στον Ωφελούμενο δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής ποσού που αντιστοιχεί στο 70% του ύψους του δανείου. Η προκαταβολή καταβάλλεται στους λογαριασμούς των προμηθευτών/αναδόχων (που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα), κατόπιν σχετικής εντολής/εξουσιοδότησης προς το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό που έχει καταχωρίσει ο Ωφελούμενος στο πληροφοριακό σύστημα. Η εκταμίευση της προκαταβολής γίνεται άμεσα από το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό και σε κάθε περίπτωση όχι μετά το πέρας μίας (1) εβδομάδας από την καταβολή των χρημάτων σε αυτόν από τον Δικαιούχο. Ο Ωφελούμενος ενημερώνεται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, για την ανωτέρω διακίνηση του ποσού της προκαταβολής. Σε περίπτωση αδυναμίας εκταμίευσης της προκαταβολής, το ποσό επιστρέφεται και παραμένει δεσμευμένο στο λογαριασμό εξυπηρέτησης του ωφελούμενου.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το ποσό του δανείου που θα αναλογεί στο τελικό επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων είναι μικρότερο της προκαταβολής που έχει εκταμιευθεί, απαιτείται η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού προκειμένου να είναι δυνατή η εκταμίευση των λοιπών κινήτρων του προγράμματος, καθώς δεν είναι επιτρεπτή η χρήση ποσού επιχορήγησης για την αποπληρωμή του δανείου. Η ευθύνη για την επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού βαρύνει τον Ωφελούμενο.

Ακολουθεί αριθμητικό παράδειγμα για τον υπολογισμό της προκαταβολής και για τις 2 προαναφερθείσες περιπτώσεις:

 

Παράδειγμα

Έστω Ωφελούμενος με οικογενειακό εισόδημα 35.000€ στην Αττική με ποσοστό επιχορήγησης 60%

ο οποίος αναβαθμίζει ενεργειακά την κατοικία του με  κόστος επιλέξιμων παρεμβάσεων  15.000€.

Επομένως η προκαταβολή που θα δοθεί σε Προμηθευτές/Αναδόχους υπολογίζεται ως εξής:

Προϋπολογισμός παρεμβάσεων 15.000€
Ποσοστό

επιχορήγησης

60%
Ποσό

επιχορήγησης

9.000€
Ποσό με ίδια κεφάλαια/δάνειο 6.000€
 

 

 

Προκαταβολή

Αν ίδια κεφάλαια: Καταβολή προκαταβολής από ωφελούμενο σε Προμηθευτές/Αναδόχους μέσω τραπέζης Ύψος προκαταβολής: κατόπιν συνεννόησης και μικρότερο/ίσο των 6.000€
Αν δάνειο: Εκταμίευση προκαταβολής από τράπεζα σε λογαριασμούς Προμηθευτών / Αναδόχων κατόπιν εξουσιοδότησης από τον Ωφελούμενο Ύψος προκαταβολής: 70%  του δανείου, δηλαδή 4.200€

Πώς πραγματοποιούνται οι πληρωμές προς τους Προμηθευτές/Αναδόχους;

 • Η καταβολή της επιχορήγησης και η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου. Τα ποσά εκταμιεύονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ωφελούμενου και είναι ακατάσχετα (συμπεριλαμβανομένης τυχόν προκαταβολής δανείου) και δεσμευμένα για την πληρωμή Προμηθευτών/Αναδόχων κλπ.
  Εν συνεχεία, οι πληρωμές προς τους Αναδόχους/Προμηθευτές/κ.λπ. διενεργούνται άμεσα από το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, στη βάση εντολής/εξουσιοδότησης που έχει καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τον Ωφελούμενο, και σε κάθε περίπτωση, όχι μετά το πέρας μίας (1) εβδομάδας από την καταβολή των χρημάτων σε αυτόν από τον Δικαιούχο.
 • Οι Ανάδοχοι/Προμηθευτές δηλώνουν για την εκταμίευση της πληρωμής τον Επαγγελματικό Λογαριασμό που έχουν δηλώσει στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.
 • Η επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων των Ωφελουμένων του προγράμματος λήγει στις 16.06.2023. Δαπάνες των Ωφελούμενων που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία αυτή, είτε λόγω μη έγκυρης εξόφλησης κάποιων παραστατικών είτε λόγω του ελέγχου της δήλωσης πιστοποίησης, κρίνονται ως μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση.
 • Η επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος, ήτοι οι πληρωμές προς τους αναδόχους/προμηθευτές λήγει την 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού 1303/2013, όπως κάθε φορά ισχύει.